Voor docenten

Op de afbeelding hiernaast staat het columbusmodel, het nieuwe model van de 21eeuwse vaardigheden.

Dit model is ontwikkeld door Hans Hoornstra en Wijnand van Lieshout. Het is een praktisch toepasbaar model om vaardigheden te ontwikkelen en digitale intelligentie te vergroten. 

Als je gevraagd wordt om je ideale leerling te omschrijven of je zou moeten omschrijven wat je een leerling naast het behalen van een diploma heeft ontwikkeld komen de meesten uit op termen als; sociale vaardigheid, betrokken, zelfstandigheid, kritisch denkvermogen enz. Allemaal vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Natuurlijk is het vergroten van kennis een doel van ons onderwijs maar om tot duurzaam leren te komen zijn er ook andere ontwikkelingen van belang.

Als je dan vervolgens jezelf de vraag stelt wat jij doet om ervoor te zorgen dat jouw leerlingen dit kunnen ontwikkelen, wat is dat dan?

In de afbeelding hierboven zie je een duidelijke driedeling: Dragende vaardigheden, sturende vaardigheden en verbindende vaardigheden.