stap 3

Fase 3 Verbanden
Wat zijn de verbanden tussen de alinea's?
Welke alinea's horen bij elkaar? En waarom?
Fase 5 Samenvatten
Schrijf een samenvatting met alle informatie die je tot nu toe hebt verzameld.
Probeer de tekst in eigen woorden samen te vatten.
Laat je samenvatting lezen door een klasgenoot.
Lees ook zijn of haar samenvatting.
Zijn jullie tevreden over het resultaat?